En kampanj för att bekämpa sexuella övergrepp och exploatering av barn samt skydda våra barn på internet.

Redan från mycket ung ålder navigerar barn i den digitala världen för att lära sig, kommunicera med sina vänner och leka. Oftast är internet en fantastisk plats för att upptäcka världen och ha roligt.

Men det är också en högst oreglerad miljö där skadligt innehåll och beteenden kan ha enorm påverkan på barns liv. #Childsafetyon jobbar med att säkerställa att barn kan navigera den digitala världen med kraft och trygghet, skyddade från de ökande riskerna med sexuella övergrepp och exploatering.

Take Action

Mer än
500 000

undertecknade en petition 2023 till stöd för lagstiftning som skyddar barn på nätet

Twittra till din ledare

Skriv ett tweet till dina politiska ledare för att kräva att EU sätter stopp för sexuellt våld mot minderåriga online.

ETT NYTT LAGFöRSLAG för att skydda barn.

Håll unga människor säkra online

2021 rapporterades uppskattningsvis 85 miljoner bilder och videor med sexuellt övergrepp mot barn världen över. Det måste sluta.

Ny EU-lagstiftning har just föreslagits för att bekämpa sexuellt övergrepp och exploatering av barn. Det här borde innebära att tekniksektorn äntligen tar ansvar och använder de verktyg de har tillgängliga för att bekämpa barnexploatering.

Vi behöver ditt stöd. Vi måste se till att lagstiftarna och teknikföretagen förstår hur viktigt detta är.

VEM VI ÄR

ChildSafetyON är en kampanj som leds av över 40 organisationer för barns rättigheter, vilka har som mål att öka medvetenheten om det akuta behovet av att skydda barn online i vår ständigt utvecklande digitala värld. Koalitionen inkluderar den europeiska arbetsgruppen för lobbyverksamhet om lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn (ECLAG).