Twittra till din ledare och kräv att EU avslutar sexuellt våld mot barn online.

Internet blir farligare för våra barn varje dag. Ändå drar våra ledare och beslutsfattare ut på tiden, när de istället kunde göra det säkrare.

I takt med att samhället i allt högre grad förlitar sig på digitala teknologier och internet för nästan allting, har det aldrig varit enklare eller viktigare för barn att säkert använda internet.

För närvarande överväger EU att göra internet fritt från sexuellt övergrepp mot barn och att bidra till att stoppa spridningen av skadligt innehåll online.

Vi behöver visa våra ledare att många av oss är beredda att stå upp för barnen innan omröstningen om lagstiftningen. Twittra till din EU-parlamentariker (MEP) eller regering nu och uppmana dem att stoppa sexuellt övergrepp mot barn online. #ChildSafetyON

Twittra till din ledare och kräv att EU avslutar sexuellt våld mot barn online.

Vi behandlar din information i enlighet med vår integritetspolicy.


Internet blir farligare för våra barn varje dag. Ändå drar våra ledare och beslutsfattare ut på tiden, när de istället kunde göra det säkrare.

I takt med att samhället i allt högre grad förlitar sig på digitala teknologier och internet för nästan allting, har det aldrig varit enklare eller viktigare för barn att säkert använda internet.

För närvarande överväger EU att göra internet fritt från sexuellt övergrepp mot barn och att bidra till att stoppa spridningen av skadligt innehåll online.

Vi behöver visa våra ledare att många av oss är beredda att stå upp för barnen innan omröstningen om lagstiftningen. Twittra till din EU-parlamentariker (MEP) eller regering nu och uppmana dem att stoppa sexuellt övergrepp mot barn online. #ChildSafetyON