SÄG TILL EU: STOPPA SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN ONLINE

Missbruksmaterial med barn cirkulerar i en oroande takt, under 2021 var det 29 miljoner globala anmälningar om misstänkt sexuell exploatering av barn online. Detta måste förändras.

Vi uppmanar Europeiska unionen att anta en världsledande hållning och rösta för det aktuella EU-förslaget att förbättra förebyggande och bekämpning av sexuellt övergrepp mot barn, så att vi kan skydda alla barn och se till att överlevande får rättvisa.

Detta upprop har upprättats av Justice Initiative och stöds av kampanjen Child Safety ON!